KONTAKT

PROGLAS SA | ul. Fabryczna 26, 55-311 Piotrowice
NIP PL8942939247, REGON 020711441, KRS 0000657130
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.
Kapitał Zakładowy 100 000 PLN