Produkcja

Główny zakład produkcyjny mieści się pod Wrocławiem. Dodatkowo jako Proglas współpracujemy z kilkoma czołowymi firmami podwykonawczymi, które mieszczą się na terenie zachodniej polski.

Fragment technologii obróbki szkła

Podstawowe właściwości szkła:
 • substancja bezpostaciowa, tzn. nie ma uporządkowanej budowy wewnętrznej
 • nie ma stałej temperatury topnienia
 • materiał izotropowy
 • słaby przewodnik dla elektryczności
 • materiał o dużej odporności chemicznej (nie jest odporny na działanie kwasu fluorowodorowego)
 • właściwości mechaniczne szkła budowlanego:
  • twardość w skali Mohsa 5–7
  • gęstość szkła budowlanego 2400–2600 kg/m³
  • wytrzymałość na zginanie 30–50 MPa
  • wytrzymałość na ściskanie 800–1000 MPa
  • moduł Younga 70 GPa

Właściwości szkła są uzależnione od sposobu wytopu oraz w ograniczonym zakresie od składu chemicznego.